Tıbbi Hataları Önlemede RFID kulanımı

Önlenebilecek olmasına rağmen, önlenemeyen medikal hatalar yüzünden hastanelerde birçok kişi ölmektedir. RFID teknolojisi medikal hataları önleyebilir. RFID, nesnelere bağlı etiketler ile kablosuz bağ ile otomatik ve benzersiz tanımlama sağlayan bir teknolojidir. RFID teknolojisi, bir okuyucu üzerinden etiketteki veriyi transfer eder.

Tıbbi Hatalar:

Tıbbi uygulama hataları, sağlık hizmetlerinin sunulması
sırasında, sağlık personelinin kusurlu hareket etmesi
sonucu ortaya çıkar

RFID teknolojisi, kötü durumda olan kişileri izlemekte kullanılabilir. RFID yardımı ile veri gerçek zamanda toplanabilir ve acil servis çalışanların erişimine uygun olur. Acil servis çalışanları ve hastaneler bir veri tabanı üzerinden veriye erişim sağlayabilirler. Günümüzde, RFID sağlık hizmetinde kullanılmaktadır.

Tıbbi hatalar, RFID teknolojisini kullanarak önlenebilir. Hasta verileri ve hastane içindeki lokasyonları RFID teknolojisi sayesinde toplanabilir ve takip edilebilir. Gelişen yazılım teknolojisi sayesinde hastanelerdeki hatalar, gerçekleşmeden yakalanabilir ve düzeltilebilir. RFID teknolojisi ilaçların taşınması ve hemşire lokasyon takibinde kullanılır.

RFID teknolojisi, hastaneler için aşağıdakileri avantajları sağlar;

  • Hasta güvenliğini sağlamak,
  • Zamandan tasarruf,
  • Maliyeti düşürmek.